Live
17Shin Bentley2Shin Bentley3Kirinope3Kirinope215RF7 Kudaytaa6RF7 Kudaytaa1Kirinope3Kirinope214Kirinope3Kirinope2LGC Addons5LGC Addons013Shrugu4Shrugu0RF7 Kudaytaa6RF7 Kudaytaa29LVTFade8LVTFade0LGC Addons5LGC Addons210Scar7Scar1RF7 Kudaytaa6RF7 Kudaytaa27LGC Addons5LGC Addons2JeffCena10JeffCena08RF7 Kudaytaa6RF7 Kudaytaa2Zamuri Cris9Zamuri Cris019Shin Bentley2Shin Bentley3Prinny1Prinny118Prinny1Prinny0Shin Bentley2Shin Bentley316Prinny1Prinny3Shin Bentley2Shin Bentley212Shin Bentley2Shin Bentley2Kirinope3Kirinope111Prinny1Prinny2Shrugu4Shrugu04Kirinope3Kirinope2RF7 Kudaytaa6RF7 Kudaytaa16Shin Bentley2Shin Bentley2Scar7Scar03Shrugu4Shrugu2LGC Addons5LGC Addons15Prinny1Prinny2LVTFade8LVTFade02Scar7Scar2JeffCena10JeffCena11LVTFade8LVTFade2Zamuri Cris9Zamuri Cris1Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Shin Bentley
Kirinope
RF7 Kudaytaa
Kirinope
Kirinope
LGC Addons
Shrugu
RF7 Kudaytaa
LVTFade
LGC Addons
Scar
RF7 Kudaytaa
LGC Addons
JeffCena
RF7 Kudaytaa
Zamuri Cris
Shin Bentley
Prinny
Prinny
Shin Bentley
Prinny
Shin Bentley
Shin Bentley
Kirinope
Prinny
Shrugu
Kirinope
RF7 Kudaytaa
Shin Bentley
Scar
Shrugu
LGC Addons
Prinny
LVTFade
Scar
JeffCena
LVTFade
Zamuri Cris